<font color=red>★2TB↗大容量</font>TS100-E10 直立式伺服器
產品編號:ASUS TS100-E10(E-2224/8G/M.2-512G+2Tx2/2019ESS)

★2TB↗大容量TS100-E10 直立式伺服器

價格 : NT$57900
  • 整機原廠三年到府維修保固
  • Intel Xeon E-2224
  • 原廠8GB DDR4 ECC RAM 
  • 原廠 M.2-512G(主系統) + 原廠 2TBx2 SATA 硬碟(已建置RAID1)
  • Windows Server 2019 Essentials (已預載安裝主程式)
  • 三年保固(零件/人工/到府維修)※僅限硬體※
數量 :